Disc Golf i Tal 2021

I en helt ny rapport klarlægges dansk disc golfs nuværende popularitet og udvikling gennem de seneste år. Denne viden kan danne grundlag for det arbejde som DDGU/DFSU og foreningerne udfører. Desuden undersøges de danske disc golf tilbud nærmere, og banernes forskellige egenskaber som længder, huller, tees, og par klarlægges.

Alle der måtte kunne bruge disse data i ansøgninger, etableringer af faciliteter mv. er velkomne til at bruge data, grafer mv. fra denne undersøgelse. Såfremt rapportens indhold anvendes i skriftligt materiale, bedes korrekt reference anvendes. Ønsket reference er angivet i bunden af artiklen

Dette er et uddrag af hovedpointerne i rapporten. Den fulde rapport kan downloades nederst i artiklen.

Der findes desuden et tillæg til undersøgelsen. Tillæget finder du her.

Indhold: – SpillereBanerDanmarks Bedste Disc Golf BanerDanmarks mest populære disc golf banerDanmarks længste disc golf baner og hullerDownload den fulde rapportKilderKommentarer og spørgsmål

Konklussion

Der var pr. 12. december 2021 registreret 942 aktive danske disc golf spillere hos PDGA. Heraf var 897 mænd og 45 kvinder. Tallet er langt fra retvisende for antallet af spillere i Danmark, idet mange rekreative spillere ikke er tilmeldt hverken en forening eller et forbund. Eksempelvis spillede 8.309 registrerede brugere af UDisc-appen mindst én runde i Danmark i løbet af 2021. Dertil kommer helt nye spillere, der endnu ikke er tilmeldt, spillere der kun spiller ganske få gange i forbindelse med et firmaarrangement, polterabend eller lignende, samt skoler, SFO’er mv. Til Danmarksmesterskabet 2021 var 121 tilmeldte spillere. Det tilsvarende tal for 2020 var 115 på trods af Covid-19. Facebookgruppen Disc Golf Danmark Debatforum havde 1.544 medlemmer pr. 30. december 2021.

I Danmark var der ved udgangen af 2021 i alt 107 baner med sammenlagt 1.200 huller. Med 98 danske kommuner, lyder det umiddelbart rimeligt, at der statistisk set var en bane i hver kommune. Banerne var dog ikke geografisk ligeligt fordelt, og desuden var ikke alle baner tilgængelige for offentligheden. Af de 107 baner var 7 baner man skulle betale for at benytte, og 5 baner var på privat område og ikke tilgængelige for udefra kommende. For 2 baner fremgik det ikke, om der var offentlig adgang. Af de 93 baner der var gratis og tilgængelige for offentligheden, skulle der yderligere tages forbehold for, at de potentielt kun var tilgængelige, når ikke eksempelvis fodboldklubber, gymnasier eller efterskoler selv brugte områderne.

Ser man samtidigt på kvaliteten af banerne, var det også plads for forbedringer. Antallet af offentlige baner med en UDisc rating på mindst 3 var blot 81 og antallet af offentlige baner med fulde 18 huller eller flere var blot 28. Offentlige baner med 18+ huller og en rating på mindst 3 begrænsede sig til 26 eller blot én bane pr. mere end 3 kommuner.

Endvidere ses det, at væksten i sporten målt på antal spillere og antal spillede runder langt overstiger væksten i antallet af baner.

Spillere i detaljer

Desværre er det meget svært at opgøre antallet af disc golf spillere nøjagtigt. Dansk Disc Golf Union har ikke kunnet tilbyde en samlet oversigt over antallet af medlemmer i foreningerne tilknyttet DDGU, men dette tal ville alligevel ikke dække alle spillere, da spillet i høj grad også er selvorganiseret. Det er endvidere ikke ligetil at afgrænse, hvem der skal tælles med. Kræver det at man er medlem af PDGA eller af en forening? Skal man være bruger af UDisc, DiscgolfMetrix eller et andet scoresystem for at indgå i statistikkerne, eller er det nok at man bare spiller lidt i ny og næ uden at tælle sine kast?

PDGA-medlemmer

I dette afsnit tages udgangspunkt i offentligt tilgængelige data fra PDGA’s spillersøgning gældende pr. 20/11-2021. Disse tal dækker langt fra alle spillere, da mange spillere ikke er medlem af PDGA.

Skævvridningen på tværs af lande og køn er så store, at de er tydelige for enhver. 83 % af de tilmeldte spillere kommer fra Nordamerika, 16 % fra Europa og 1 % fra Asien og Oceanien.

Blandt de europæiske lande er det Sverige (3.767 spillere) og Finland (4.207 spillere), der udgør halvdelen af alle europæiske spillere, hvilket også i nogen grad afspejler sig på niveauet i eliterækkerne. Målt på antallet af disc golf spillere pr. indbygger i de forskellige lande er billedet uændret, om end disc golf er relativt mere populært i Finland (761 spillere pr. 1 mio.) og relativt mindre populært i Tyskland (8 spillere pr. 1. mio.) Sporten er i høj grad mandsdomineret på tværs af alle lande, hvor blot ca. 7 % af spillerne på verdensplan er kvinder.

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Figur 1

PDGA-ratings

Nedenfor ses de respektive ratings for hhv. herrer og kvinder blandt samtlige danske ratede spillere med et aktivt PDGA-medlemskab i 2021, samt tilsvarende for top 100 i hhv. Verden og Europa. Af tabellerne fremgår det hvor mange spillere i den udvalgte gruppe, der havde en rating over 1000, 900 og 800, den højeste rating i gruppen, samt hvad der krævedes for at være i top 10, 25, 50 og 100. Der var ved udgangen af 2021 kun 44 ratede danske kvinder.

Der var ingen danske mænd med en tilstrækkelig høj rating, til at være blandt de 100 bedste i verden. I den Europæiske top 100 fandt man Karl Johan Nybo som nr. 20, Kristian Spliid som nr. 58 og Martin Spliid som nr. 70.

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Figur 2

På kvindesiden havde tre spillere formået at spille sig i den Europæiske top 100: Camilla Kampen som nr. 37, Lena Brammer Klokmose som nr. 41 og Rikke Louise Kjær Knudsen som nr. 85.

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Figur 3

UDisc-spillere

UDisc har ikke offentliggjort antallet af brugere af deres app, men offentliggjorde i deres ”The Disc Golf Growth Report”, at der på verdensplan var scoret 11,7 millioner runder i 2020 svarende til en stigning på 1.700 % siden 2015. UDisc fik i samme ombæring foretaget undersøgelsen ”Figuring Out How Much Disc Golf Was Played In 2020” af professor og disc golfer Brian Hartman (#19220), der pegede på, at kun ca. 20 % af alle spillede runder, blev logget med UDisc. Det faktiske antal runder i 2020 var således i intervallet 48,5 og 54,6 millioner.

Ifølge UDiscs egne data for 2021 blev der registreret 281.967 runder i Danmark af 8.309 forskellige registrerede brugere. Hertil kommer et ukendt antal ikke registrerede spillere. På baggrund af førnævnte undersøgelse kan vi estimere, at der i perioden blev spillet omkring 1,4 millioner runder discgolf i Danmark, under antagelse af, at deres resultater også finder anvendelse i Danmark.

Desuden ses en eksplosiv udvikling gennem tiden, særligt i forbindelse med Covid-19, der lukkede mange idrætsfaciliteter og -aktiviteter samt mange andre dele af samfundet i marts 2020. I år 2020 skete en stigning på 205 % i antallet af brugere af UDisc, som var aktive i Danmark, svarende til 2.908 nye spillere. Ydermere ser det ud til, at der ikke blot var nye spillere på banerne, men at de eksisterende spillere begyndte at spille mere, idet man så en stigning i spillede runder på 329 %, svarende til 100.000 flere registrerede runder sammenlignet med 2019. Stigningen fra 2020 til 2021 er procentvis ikke ligeså voldsom, men den absolutte stigning i disc golfens popularitet, ser ud til at fortsætte (se tabel på næste side).

Antallet af disc golf baner har langt fra fuldt udviklingen i sportens popularitet, men det er et emne der vil blive taget op i afsnittet om baner.

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Figur 4 Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Figur 5

Baner i detaljer

I alt tilbød Danmark 107 disc golf baner, og spillede man samtlige 1.200 huller på alle tilgængelige tees, endte man med at spille mere end 160 km disc golf. Den gennemsnitlige disc golf bane i Danmark var rated 3,46, bestod af 11,21 huller til et samlet par på 36,93.

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Figur 6

Danmarks bedste disc golf baner

Hvilken bane var landets bedste, og hvilken var landets dårligste? Det må nok være en subjektiv vurdering, selvom UDiscs ratings tegner et billede heraf. 26 baner havde en rating på 4 eller derover. Blandt de 10 bedste baner fandt man følgende:

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Danmarks Bedste Disc Golf Baner

Danmarks mest populære disc golf baner

Ikke overraskende lå Valbyparken i toppen af listen over mest spillede danske baner, eftersom den var den næstmest spillede bane i Verden i 2020 jf. listen over verdens mest populære disc golf baner 2020. Dens centrale placering i hovedstaden, hvor der var ikke er andre alternativer, sammen med dens fantastiske design og vedligehold, gjorde den enormt populær. De ti mest populære baner var i store træk de samme i både 2021, 2020 og 2019, og udgjorde omtrent 2/3 af alle spillede runder.

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Danmarks Mest Populære Disc Golf Baner

For at sætte tallene i perspektiv, blev der i 2021 spillet ca. 584 runder om dagen i Valbyparken svarende til 36 runder i timen i løbet af dagen, hvis man regner med 16 spilbare dagstimer (hvis man tager udgangspunkt i, at 20 % af alle runder trackes i UDisc). Fordelt jævnt over hele året, vil der starte et firemandskort fra hul 1 hvert 7. minut. Der er ikke noget at sige til, at der har været lidt ventetid i spidsbelastningerne…

Antallet af runder for samtlige baner for 2021 kan ses i bilag 3, for 2020 i bilag 4 og for 2019 i bilag 5.

Af praktiske årsager har det ikke været muligt at opgøre antallet at unikke brugere af hver enkelt bane. Såfremt denne information ønskes for en specifik bane, kan den hentes fra UDisc, hvis man er course ambassador. Alternativt kan man rette henvendelse til Anhyzer, så vil vi gerne være behjælpelige.

Rekorder

Danmarks længste disc golf baner

Danmarks længste disc golf baner uagtet antal huller:

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Danmarks Længste Disc Golf Baner

Danmarks længste disc golf huller

Danmarks længste disc golf huller:

Disc Golf Statistik - Dansk Disc Golf i Tal 2021 Danmarks Længste Disc Golf Huller

Se flere rekorder i den fulde rapport.

Oversigten over samtlige baners længde fra hvid tee kan ses i bilag 6, fra gul tee i bilag 7 og fra rød tee i bilag 8.

Download den fulde rapport som .PDF her

Reference: Asp, D. (2022). Disc Golf i Tal 2021. En kvantitativ undersøgelse af disc golf i Danmark. Køge, Anhyzer.dk via. https://www.anhyzer.dk/disc-golf-i-tal-2021

Kilder

Hartman, Brian (2020). Figuring Out How Much Disc Golf Was Played In 2020. https://UDisc.com/blog/post/figuring-out-how-much-disc-golf-was-played-in-2020?fbclid=IwAR0GZeRPW9KHmg8Hz3ilSEmETAc1k9dxoAXHdN41QblxyUvqPd1DI8ZaMS0

Williamson, Alex (2020). Each European Country’s Best & Most Popular Disc Golf Course: 2020. https://udisc.com/blog/post/europes-best-most-popular-disc-golf-courses-2020

PDGA, DDGU Danish Championships 2021 presented by Løft Discs: https://www.pdga.com/tour/event/54107

PDGA Player Search: https://www.pdga.com/players

Facebook: Disc golf Danmark debatforum: https://www.facebook.com/groups/687425765328101

The Disc Golf Growth Report: https://UDisc.com/disc-golf-growth-report

UDisc Courses: https://UDisc.com/courses

Originalt forsidebillede: Joshua Choate – @jatocreate – www.jatocreate.com

Følg denne tråd
Giv besked om
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer