Klage over disc golf i fredskov afvist

Planklagenævnet gav 19. november 2021 Halsnæs Discgolf Forening medhold i, at anlæggelsen af yderligere ni huller i et område udpeget som urørt skov kan gennemføres. Det skete efter Danmarks Naturfredningsforening havde klaget over den dispensation, som Halsnæs Kommune ellers havde givet. Planerne om udvidelsen af Halsnæs Disc Golf Bane hermed var skudt til hjørne, og en principiel debat om hvorvidt der kan etableres disc golf baner i skove, som er udpeget til urørt skov eller fredskov, gik i gang. Afgørelsen er altså ikke ny, men Anhyzer har forsøgt at følge sagen til ende og anser det som værende af stor betydning at få dokumenteret forløbet.

Afgørelsen kom efter en lang sagsbehandling efter en klage fra Danmarks Naturfredsningsforening, mens disc golf spillere landet over blot kunne se til. Afgørelsen er vigtig for dansk disc golf, da den danner præcedens for fremtidige projekter

”I de urørte skove skal der fortsat være plads til friluftslivet, og udpegning til urørt skov skal ikke automatisk forhindre andre aktiviteter  (…).” er holdningen fra Naturstyrelsen..

18 hullers disc golf bane

Halsnæs fik anlagt en bane i 2017, og den står i øjeblikket med 9 huller og en Udisc rating på 4,2. Siden da har der været arbejdet på at få udvidet banen med yderligere 9 huller. Halslæs Discgolf Forening har ifølge deres ansøgning i omegnen af 50 medlemmer, men banen benyttes, som alle andre disc golf baner, også af andre end foreningens medlemmer. I september 2020 blev afholdt turnering, og her foregik det med 4 midlertidige huller, så banen i alt bestod af 13 huller. Det er med baggrund i den aktivitet ikke unaturligt, at Halsnæs Discgolf Forening har ønsket sig en udvidelse af banen, så den kommer til at bestå af i alt 18 huller. Foreningen fik da også tilladelse fra Halsnæs Kommune 5. november 2020, der tillod anlæggelse af yderligere 9 huller i Arresødal, der ellers er beskyttet som urørt skov, men projektet blev hurtigt sat på standby, da Danmarks Naturfredningsforening klagede over den afgørelse. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen havde ellers allerede givet dispensation til at etablere yderligere ni huller i skoven, der er fredskov, tilbage i slutningen af august 2020.

Klagen

Af den indgivne klage fremgår det, at Halsnæs Discgolf Forening bedes oplyse, hvilke samfundsmæssige hensyn banen tilgodeser, som vejer tungere end at bevare arealet som fredskov. Da skoven fra 2020 udpeget som fredskov, mener Danmarks Naturfredningsforening, at det vil gå ud over biodiversiteten i skoven, at banen vil kræve fældning af op til 10 træer, at spillere skal krydse beskyttede stendiger samt bevæge sig i skoven for at lede efter discs,. Desuden mener de, at banen vil udgøre et sikkerhedsproblem:

”Da skoven skal forblive urørt og udvikle sig urørt, bliver det uoverskueligt, hvor banerne går. Det medfører, at der ingen oversigt bliver over, hvem der færdes hvor. Risikoen for at ramme andre spillere eller forbigående er således ganske væsentlig.”

Afvisning af klagen

Klagen blev behandlet af Planklagenævnet, der afviste klagen d. 19 november, 2021 med henvisning til Naturstyrelsens allerede foreliggende vurdering af projektet.

”Planklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering (…) Nævnet lægger herved vægt på, at Naturstyrelsen som ansøger og arealets ejer har oplyst, at projektet ikke medfører indgreb i vegetation eller bevoksning, og at der ikke bliver fjernet opvækst eller træer ved den efterfølgende vedligeholdelse. Nævnet lægger også vægt på, at det i seneste naturtypekortlægning fra 2016 fremgår, at det berørte areal har en høj andel kronedække og lav andel underskov. Planklagenævnet kan derfor ikke give medhold i dette klagepunkt.”

Sagen har tilmed trukket så stor opmærksomhed, blandt andet i Frederiksborgs Amtsavis 17. februar 2020, at det principielle i sagen blev behandlet i Folketinget. Folketingsmedlem Trine Torp (SF) spurgte Miljøministeren, om etablering af sportsanlæg i urørt skov kan forenes med direkte henvisning til sagen fra Halsnæs. Miljøminister, Lea Wermelin (S) forelagte spørgsmålet for Naturstyrelsen, som slog fast, at blot fordi et område er udpeget til urørt skov, betyder det ikke automatisk, at der ikke kan være udendørs aktiviteter i området:

”Den statsejede Arresødal Skov blev udpeget som urørt skov i 2018. Inden udpegningen tilkendegav Naturstyrelsen over for Halsnæs Kommune, at den eksisterende discgolfbane kunne udvides ind i Arresødal Skov under forudsætning af, at der kunne opnås relevante myndighedstilladelser. Efter beslutningen om at udpege arealet som urørt skov har Naturstyrelsen betinget sig, at udvidelsen foregår på den urørte skovs præmisser. Det indebærer, at den urørte skov vil få lov at udvikle sig naturligt, uden at der vil blive taget hensyn til discgolf. På længere sigt forventer Naturstyrelsen derfor, at banen skal nedlægges. “I de urørte skove skal der fortsat være plads til friluftslivet, og udpegning til urørt skov skal ikkeautomatisk forhindre andre aktiviteter i skoven, men der skal foretages en konkret og grundig vurdering, når der etableres nye friluftsfaciliteter i urørt skov.”

18 huller i Halsnæs

Hermed kan Halsnæs Discgolf Forening åndet lettet op, og se frem til en markant forbedring af deres bane. Foreningen har oplyst, at de stadig holder en del møder med Naturstyrelsen, men har desværre ikke ville kommentere konkret på artiklen her, eller løftet sløret for, hvad vi kan forvente os af fremtiden.

I Planklagenævnets afgørelse kan man dog læse, at dispensationen som udgangspunkt sætter en række forudsætninger for projektet i Halsnæs:

  • Der må ikke ske terrænændringer eller fældes større træer ved etablering eller brug af disc golf baner.
  • Eksisterende muligheder for offentlig færdsel må ikke hindres.
  • Baner skal stilles til rådighed for den almindelige skovgæst, dog med mulighed for reservering i kortere perioder til eksempelvis turneringer.
  • Etablering af baner skal ske så skånsomt som muligt i forhold til bevoksningen i skoven.

Hvad vi dog ved er, at vi før eller siden vil se Halsnæs Disc Golf Bane udvikle sig betydeligt, og at der nu er kommet nogen grad af klarhed omkring anvendelsen af fredskov og urørt skov i forbindelse med friluftsliv og disc golf konkret.

Hvad kan vi lære af sagen?

Denne sag kan danne præcedens for lignende sager i fremtiden, og kan vise sig afgørende for mange fremtidige etableringer og udvidelser af disc golf baner og andre friluftsaktiviteter. Det er værd at bemærke, at i netop denne sag, var planerne om etableringen af disc golf i skoven allerede påbegyndt, inden den blev udpeget til urørt skov. Ikke desto mindre har denne sag vist, at selvom der skal tages hensyn til naturen, kan andre udendørs aktiviteter som disc golf også foregå i samme område.

Kilder

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening

Folketingets behandling

Indlæg på Grønt Råds møde d. 31.10.2019 om discgolfbane i Arresødal Skov – Naturstyrelsen

Halsnæs Kommune: Administrationens vurdering af konsekvensen af forskellige størrelser af discgolfbanen på Carlsvej i Frederiksværk (Kilde ikke længere online)

Halsnæs Discgolf Forening på Facebook

Halsnæs Disc Golf bane på Facebook

https://www.facebook.com/groups/687425765328101/posts/1103075053763168/

Afgørelsen fra Planklagenævnet (PDF)

 

 

Forfatter

  • Dennis Asp

    Jeg blev grebet af disc golf i 2018 og har siden haft en stigende interesse for spillet. Jeg lancerede derfor Anhyzer.dk i 2021, og har nydt at arbejde med projekt lige siden.

    Vis alle indlæg
Følg denne tråd
Giv besked om
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer