Ordbog

Er du stødt på et udtryk, du ikke forstår, eller vil du bare udvide dit disc golf ordforråd? Så tag et kig i vores disc golf ordbog.

Disc golf ordbog
Foto: Cecilie Eske Hansen

#

2-meterreglen benyttes ikke rigtigt længere, men kan sættes i kraft på et eller flere huller, hvis turneringslederen beslutter det. Ifølge reglen giver det +1 strafkast, hvis en discs sidder fast i et træ eller objekt to meter eller højere over jorden.

10-meter cirkel også kaldet cirklen, the circle eller inner circle, indikerer hvordan spilleren må putte. I en afstand af under 10 meter fra pinden skal en spiller udvise balance efter at have sluppet sin disc, og må således ikke falde forover eller træde fremad. Cirklen kan være markeret, men ofte er det op til spillerne at vurdere, om discen er tættere end 10 meter på kurven.

150-class En særlig klasse, hvor der spilles med discs på en maksimalvægt på 150 g.

A

Ace “Hole-in-one” – at kaste discen i kurven på første kast.

Air bounce Når en disc pludselig løftes opad af vinden.

Albatross At gå 3 under par på et hul. Kaldes også sommetider double eagle.

Anhyzer Når discen slippes i en vinkel der læner mod højre (for baghåndskast med højre hand) så venstre side af discen er højere end den højre. Det får discen til at flyve mod højre i starten af flyvebanen. Anhyzer er det modsatte af hyzer. Du kan huske forskellen ved, at hyzer arbejder i same retning som discen naturligt vil flyve, mens anhyzer (anti hyzer) gør det modsatte. Kaldes også Anny.

Anny Se Anhyzer.

Approach shot Et kortere kast der får dig tættere på kurven. Kaldes også upshot.

Away Spilleren længst fra kurven. Den der er away eller out, skal kaste som den næste.

B

Baghånd Det mest anvendte kast for de fleste. Gøres med siden til målet, og discen passerende foran brystet.

Bag tag Et lille mærkat til at sætte på tasken. Bag tags er påtrykt et nummer og ofte et klubnavn eller lignende og kan spilles om, hvis man spiller med andre, der har det samme bagtag. Efter runden får den bedste spillere tagget med det lavest nummer og så fremdeles. På den måde foregår en løbende konkurrence om at tilegne sig et lavere og lavere nummer.

Bagger Kort for sandbagger. En der spiller i en række lavere end sine evner for at have end bedre chance for at vinde.

Band/Bånd Den øverste rem eller kant på kurven, der giver den helt fantastiske ”doink”-lyd når man rammer den.

Disc Golf Basket
Basket eller kurv på dansk. Foto: Dennis Asp

Basket/kurv ”Hullet” discen forsøges kastet i.

Bead En særlig udformning af kanten af discen.

Beat-in (Seasoned) En godt brugt disc, der med tiden har ændret sine flyveegenskaber i en mere understabil retning sammenlignet med den nye disc. 

Big Jerm Kælenavn for pro-spilleren Jeremy Koling

Big Sexy Kommentatorduoen Jeremy “Big Jerm” Koling & Nate “Sexy” Sexton

Birdie At gå 1 under par på et hul

Birdogey Når man putter for birdie, men ender man at putte tre gange og får en bogey.

Bounce out/bounce back Når discen rammer pælen midt i kurven med så stor kraft, at den spyttes ud igen. Kaldes også spit out

Brace Forreste bens opbremsning af ens fremadrettede momemtum.

C

Card Kort. En gruppe af spillere (typisk 3-5 spillere) der går sammen, kaldes et kort. Se også chase card, lead card og feature card 

Chase Card Kortet med spillerne lige efter lead card (på point).

Cali Kort for California. Udtrykket bruges om en spiller, der deltager i en doubles runde uden en partner.

Casual (casual relief) Hvis en disc lander i en hazard der ikke giver strafkast (f.eks. en busk der uigennemtrængelig, vand der ikke er out of bounds), må der i visse tilfælde tages ”casual relief”, hvor discen tages ud til umiddelbart bag ved hazarden.

Casual water/vand Typisk ikke-permanente vandhuller som følge af kraftig regn el. som ikke regnes for hazard eller out of bounds.

Ceiling, Low Ceiling Loft f.eks. af lavthængende grene.

Circle/Cirkel Det samme som 10-meter cirkel også kaldet cirklen, the circle eller inner circle, indikerer hvordan spilleren må putte. I en afstand af under 10 meter fra pinden skal en spiller udvise balance efter at have sluppet sin disc, og må således ikke falde forover eller træde fremad. Cirklen kan være markeret, men ofte er det op til spillerne at vurdere, om discen er tættere end 10 meter på kurven.

Come-back putt Et putt efter et mislykket putt der gik forbi kurven.

CTP – “Closest to The Pin” En konkurrence hvor det gælder om at lande tættest på kurven, typisk fra tee pad.

Cut roll Når en disc lander med en given vinkel, der får den til at rulle skrapt til siden på tværs af banen.

D

DFL “Dead Fucking Last.” et udtryk om spilleren der tager sidstepladsen i en turnering.

Disc Down At gå en disc ned vil sige at vælge en disc med en lidt lavere speed, end man oprindeligt havde tænkt. Man gør det typisk for at opnå højere præcision eller pga. vindforholdene.

Distance Driver Discs med den tykkeste kant og højeste speed og dermed det største potentiale til at flyve langt.

DNF “Did Not Finish.” En udgået spiller.

Dogleg Et sving på fairway.

Disc golf drive
Drive. Foto: Jatocreate

Drive Typisk det første kast fra tee pad. Kan også være et længere kast ude på banen.

Driver En højhastighedsdisc beregnet til lange kast typisk fra tee pad. A higher speed rated disc usually used for the initial throw from a tee pad.

Drop zone (DZ) Der kan være afmærket en DZ på nogle huller, hvorfor der skal kastes hvis man ryger out of bounds eller misser en mandatory.

Dødsputt/Death putt Et putt mod en kurv der har hazard, out of bound eller lign. umiddelbart bagved.

E

Eagle Når en spiller går to under par på et hul.

F

Fade Den bevægelse en disc tager i slutningen af sit svæv hvor farten er lav (mod venstre for et højrehånds baghåndskast). Hvor meget en disc fader, er indikeret på det fjerde nummer, der beskriver dens flyveegenskaber

Fairway driver En disc med en speed på 6-9, der oftest bruges som driver på korte huller, eller på andet kast på lange huller. Den har en smallere kant end en distance driver.

Fairway ace (Field ace) Et kast direkte i kurven på lang afstand men ikke fra tee pad – altså ikke et egentligt ace, men det føles næsten ligeså godt.

Fan grip Et baghåndsgreb hvor fingrene er spredt ud over undersiden af discen. Det giver typisk lidt mere kontrol, men til gengæld lidt mindre power.

Feature Card Et kort af spillere, der erstatter lead card i første runde, hvor stillingen er lige. Spillerne er udvalgt af sponsorer, arrangører eller ved fanafstemning el.

Flex (flex shot) Et kast der flyver i en s-kurve (for højrehånds baghånd: først mod højre, så mod venstre), ved enten at kaste anhyzer med en stabil eller overstabil disc eller ved at kaste en understabil disc.

Flick Et andet udtryk for et forhåndskast. Se også sidearm.

Flight plate Undersiden af discen indenfor kanten eller remmen.

Flight rating/Flyveegenskaber Hvordan discen er designet til at flyve.

Flippy Udtryk om en meget understabil disc, der har tendens til at dreje mod højre hvis den kastes fladt med højre hånd i baghånd.

Fodfejl En overtrædelse af PDGA-reglerne om hvordan fødderne må placeres når der kastes eller puttes.

Follow-through At følge bevægelsen hele vejen igennem kastet efter discen er sluppet.

Foot fault En overtrædelse af PDGA-reglerne om hvordan fødderne må placeres når der kastes eller puttes.

Fore! Hvis der er risiko for, at et vildfarent kast vil ramme nogen, råbes ”fore” for at advare dem.

Disc golf Forhånd
Forhåndskast. Foto: Cecilie Eske Hansen

Forhånd Forhåndkastet udføres typisk med håndfladen mod kasteretningen og minder mere om et traditionelt kast (med bold el.) end baghåndskastet. Kaldes også flick eller sidearm.

FROLF Slang for disc golf. Kombinationen af ordene frisbee og golf.

Frisbee Traditionelt det man kalder de runde flyvende skiver. Ordet Frisbee er et registreret varemærket af virksomheden Wham-O toys, hvorfor udtrykkene disc og discgolf anvendes i stedet. Frisbee betegner normalt de større og lettere discs som anvendes på stranden eller til Ultimate Frisbee.

Frisbee golf Et andet navn for disc golf, der typisk bruges af mindre erfarne spillere eller folk der ikke selv spiller.

G

Galleri Gruppen af tilskuere kaldes for galleriet.

German Turkey Et drillende udtryk fra EM 2021, hvor Simon Lizotte (der er tysker) laver tre bogeys i træk. (En turkey er tre birdies i træk)

Gimme Putt fra en distance der garanterer at discen lander i kurven.

Glide Beskriver discens evne til at svæve, og indikeres af det andet nummer i discens flyveegenskaber.

God vind En høflighedsfrase, der ønsker andre spillere end god runde.

Granat/Grenade Discen kastes på hovedet. Kan bruges til at kaste over en høj udfordring eller til at glide henover jorden.

Grip/greb Måden hvorpå discen holdes f.eks. forhånd, baghånd, fan, thumber, tomahawk osv.

Grip and rip Et udtryk der beskriver, at nu er det tid til at kaste.

Grip lock – Når ens greb nærmest er låst og discen sidder fast i hånden, hvilket medfører, at discen slippes for sent og flyver langt mod højre (for højrehånds baghånd)

Ground play Reaktionen når discen rammer jorden og skipper, cut roller eller glider hen over jorden.

Guardian Træer, busker eller andet der “beskytter” kurven.

H

Head banger Når en disc lander så tæt på kurven, at man risikerer at slå hovedet mod kurven når man samler discen op.

Hyzer Når discen slippes i en vinkel, for den højre side er højere end den venstre og discen læner mod venstre (for højrehånds baghånd). Hyzer får discen til at svæve mod venstre.

Hyzer flip Et kast der slippes på hyzer og efterfølgende flipper op ligger fladt/vandret.

I

Island På dansk kaldet en Ø. Et område der er inbounds omringet af et område der er out of bounds.

Inbounds Alt hvad der ikke er out of bounds.

J

Disc Golf Jump Putt
Jump Putt. Foto: Rasmus Spedtsberg / Discen.dk

Jail Når man kaster ind i tæt bevoksning eller lignende, hvorfra der er få eller ingen fornuftige muligheder for at komme ud, og det føles som et fængsel.

Jump putt En teknik der kan anvendes udenfor 10-metercirklen. For at give discen mere kraft og distance, springes der fremad idet discen slippes.

K

Kick Når en disc rammer et træ eller andet og skifter retning. Man kan således få et heldigt eller uheldigt kick.

Kurv/basket ”Hullet” der spilles efter at kaste discen i.

L

Lay-up Når discen ikke kan puttes, kan man vælge at kaste discen helt tæt på kurven, så den ligger til et let putt.

Leje Der hvor discen ligger. Ens leje kan markeres af discen som den ligger eller med en mini/markør.

LHBH Left Hand Back Hand – Venstre hånd baghånd.

LHFH Left Hand Forehand – Venstre hånd forhånd.

Lie Det engelske udtryk for leje. Se ovenfor.

Line Også kaldet Linje. Se nedenfor

Linje En eller flere ruter gennem banen, der enten er designet af banebyggerne, eller som spilleren selv kan få øje på. Nogle huller har flere linjer der tilgodeser forskellige kast.

M

Makin’ Minis Når to discs lander oven på hinanden. (Så de parrer sig og laver mini discs.)

Mandatory En obligatorisk rute udenom, under eller igennem en udfordring som f.eks. et træ. Der kan også være double mandatory, hvor en disc skal passere mellem to objekter (venstre for en mandatory, højre om en anden), eller triple, hvor discen også skal passere over eller under.

Mando Kort for mandatory. Se ovenfor.

Marker/Markør Den mini disc man bruger til at markere sit leje.

Midrange En disc der bruges til korte kast og approaches. De har typisk en lavere speed (3-5) sammenlignet med drivere. Kanten er også tykkere.

Mini Se Marker/Markør.

Mulligan Gratis omkast. Det er normalt ikke en del af reglerne, men man kan indbyrdes aftale at spille med et antal mulligans. Mange aftaler muligheden for en mulligan på rundens første kast, særligt hvis man spiller uden egentlig omvarmning.

N

Nose Den forreste kant på discen set i relation til flyveretningen. Nose up og nose down beskriver således et kast, for forkanten er vippet op eller ned hvilket får discen til at flyve opad eller nedad.

O

OB (out of bounds) Området der ikke er en del af banen. Lander en disc i OB, giver det et strafkast, og, der spilles fra det sted, hvor discen krydser OB-linjen eller fra en specificeret dropzone (DZ). OB vil være markeret på kortet.

Overstabil En disc med et højt fade, hvilket får den til at fade med venstre i slutningen af svævet ved et højrehånds baghåndskast.

P

Par Det forventede antal kast det tager spilleren, at nå fra tee til kurven. Score tælles som oftest i forhold til par, f.eks. +3 eller -5.

Parkeret/Parked Når en disc der lander ved siden af eller lige under kurven.

Patent Pending Et akavet kast, hvor spilleren nærmest står med ryggen i kasteretningen. Bruges ofte, hvis en disc ligger lige bag et træ, hvorfor man er tvunget til at tage et stort skridt til siden og kaste.

PDGA Professional Disc Golf Association. Det internationale forbund, der fastsætter regler og standarder.

Penalty Et strafkast f.eks. i forbindelse med OB, Hazard, eller regelbrud.

Perfekt runde En runde på 18 under par er at betragte som en perfekt runde. Dermed ikke sagt, at man ikke kan score lavere end det.

Pizza putt Discen holdes fladt i ca. hovedhøjde, med tommelfingeren på undersiden af discen og de øvrige fingre på kanten af discen. Discen kastes som en form for overhåndskast og gives spin. Kaldes også Turbo putt. Video

Provisorisk/Provisional Hvis der er tvivl om en disc eksempelvis er OB, spilles et provisorisk kast, og der tages efterfølgende stilling til tvivlsspørgsmålet. Eksempel: En disc lander i kanten af en sø, og spillerne kan ikke vurdere om discen er OB eller ej. Spilleren der kastede discen spiller videre, som om discen ikke var OB, og kaster samtidigt en provisorisk disc fra dropzone (hvis der en sådan). Når runden er slut tager TD (turneringslederen) tager beslutning om situationen (f.eks. ud fra et billede), når scoren tilrettes. Et provisorisk kast skal kaldes inden kastet, da det ellers er at betragte som et øvekast.

Disc Golf Putt
Putt. Foto: Rasmus Spedtsberg / Discen.dk

I praksis bruges det også, hvis man ikke umiddelbart kan se, om ens disc lander inbounds, for at slippe for at gå frem og tilbage. Når man finder sin disc, kan man så kassere den ene.

Push putt En puttestil hvor discen nærmest skubbes frem mod kurven, og benytter meget lidt spin.

Putt Et kort kast i et forsøg på at ramme i kurven.

Putter Den type disc der bruges til at putte. De har typisk den laveste speed (1-3), og en meget tyk kant.

R

Rating En spillers PDGA-rating afspejler en vedkommendes niveau. Det er en kompliceret algoritme, der fastsætter ens rating, men medregner ens seneste præstationer til turneringer. Professionelle disc golf spillere har som regel en rating nær 1000. De højest ratede spillere pr. marts 2023 er Manabu Kajiyama med 1051 og Paul McBeth på 1048. I august 2021 var det Ricky Wysocki og Eagle McMahon med en rating på 1053. Hos kvinderne er bedste rating Kristin Tattar med 987.

Den bedst ratede dansker er pr. 19. marts 2023 Karl Johan Nybo med 1014. I 2021 faldt den ære til Martin Spliid med 1004. Hjalte Jensen er PT den eneste dansker udover KJ med en rating over 1000 – Martin Spliid har 994.

Ready Golf Spiller man Ready Golf ser man bort fra de normale regler for kasterækkefølge, og kaster når man er klar, hvilket gør spillet væsentligt hurtigere.

RHBH Right Hand Back Hand – højre hånd baghånd

RHFH Right Hand Forehand – Højre hånd forhånd.

Rim Kanten på discen. Den kan variere i bredde og dybde. Kaldes også wing.

Roller Et kast hvor discen lander oprejst og triller.

Rough Et begreb hentet fra golf, hvor det betyder det høje græs udenfor fairway. I disc golf kan det være sværere at definere hvad der er fairway og hvad der er rough.

Rounding Når man (ved baghåndkast) kaster på en måde, hvor ens krop kommer mellem discen og kasteretningen og forhindrer et lige træk; Et rundet/rounded kast.

S

S-kurve Discen svæver i en s-formet kurve, typisk ved at kaste en smule anhyzer, eller ved at bruge en understabil disc.

Safarihul Et selvopfundet hul der ser bort fra den normale tee og linjer, og man i stedet laver sit eget layout.

Shank Et dårligt kast. ”Pis! Så shanker jeg den bare ind i skoven.”

Sidearm Forhånd. Se ovenfor.

Simon Lines Et udtryk for en alternativ (ofte nærmest umulig) linje, opkaldt efter Simon Lizotte, der har en tendens til at vælge nogle aggressive og alternative linjer med varierende held.

Snap Det øjeblik hvor momentum overføres til discen, og for den til at rotere.

Speed Det første nummer i en discs flyveegenskaber. Det indikerer hvor stor hastigheden discen er designet til at flyve med, for at opnå den ønskede bane.

Spike hyzer Et kast hvor discen slippes på en stejl hyzer og kastes højt, hvilket får den til at dreje meget og komme ned med en stejl vinkel. Bruges typisk til at kaste over eller uden om en stor forhindring.

Spin putt En putting stil der baserer sig på at give discen masser af rotation i kontrast til push putt.

Spit out Når discen rammer ind i kæderne, men discen alligevel bliver slået tilbage, ”spyttet ud” og lander udenfor kurven.

Spotter En der står kritiske steder på hullet (typisk i nærheden af højt græs eller bag en forhindring), og ser efter hvor discen lander.

StarFrame Når hele kortet (gruppen) på et hul scorer birdie eller bedre. JomezPro startede i 2019 StarFrame initiativet, hvor der ved hver en StarFrame på en protour de dækker, doneres et beløb til disc golf communitiet. I 2019 donerede JomezPro 1.375 $ til non-profit organisationer.

Step putt Minder I høj grad og jump putt, men blot hvor man tager et skridt frem i kastet i stedet for et spring. Det giver lidt mindre power men til gengæld lidt mere control.

Straddle putt Et putt hvor man star med front mod kurven og benene spredte mere eller mindre på linje. Det bruges mest når man star bag en forhindring, så man kan træde et bredt skridt ud til siden, og få frit udsyn mod kurven.

Strafkast/Penalty Et strafkast f.eks. i forbindelse med OB, Hazard, eller regelbrud.

Strong side Den side af kurven, hvor discen vil fade ind i kæderne. Det vil være højre ved højrehånds baghåndskast.

T

TD – Tournament director. Turneringslederen.

Tee (pad) Tee eller teested henviser til det sted på et hul, hvor man skal kaste sit første kast. En tee pad er en konstrueret platform til formålet. Den kan være lavet med hårdt grus, beton, fliser eller kunstgræs for at undgå, at spillerne slider så meget på underlaget, at det til sidst giver huller.

Thumber Et overhåndskast, hvor tommelfingeren placeres i kantens inderside. Kastes det med højre hånd vil discen rotere med uret og fade mod højre.

To-meter-reglen benyttes ikke rigtigt længere, men kan sættes i kraft på et eller flere huller, hvis turneringslederen beslutter det. Ifølge reglen giver det +1 strafkast, hvis en discs sidder fast i et træ eller objekt to meter eller højere over jorden.

Tomahawk Et overhåndskast, hvor discen slippes tæt på lodret.

Disc golf ordbog tombstone
Tombstone. Foto: Dennis Asp

Tombstone Gravsten. Når discen lander i en skrap vinkel i blød jord og bliver stående oprejst.

Tree-jected (tree-nied) Et ordspil på ordene rejected eller denied, der bruges når en disc rammer et træ og falder til jorden eller kicker i en ufordelagtig retning.

Trilogy Et samlet øgenavn for de tre store svenske discfabrikanter Latitude 64, Dynamic Discs og Westside Discs.

Turbo putt Se Pizza Putt.

Turkey Tre birdies i træk.

Turn Det tredje nummer i discens flyveegenskaber. Det beskriver discen tendens til at dreje mod højre (for højrehånds baghåndskast) ved høj fart (i starten af svævet). Tallet negativt så jo lavere en værdi jo mere turn.

U

Ultimate En holdsport der spilles med en frisbee, og ligner en form for rugby men uden fysisk kontakt.

Understabil En disc med meget turn. Discen vil dreje meget til højre i starten af kastet, hvis den kastes i baghånd med højre hånd.

Up and Down Et udtryk der beskriver at bruge 2 kast på et hul. Et til at kaste op til kurven og et til at kaste “ned” i kurven. Udtrykket stammer fra golf.

Upshot Det samme som Approach.

V

Vanilla Golf Kedelig eller “almindeligt”. Simon Lizotte udtrykte bl.a. at han var mere tilbøjelig til at spille vanilla golf, hvilket ikke var så sjovt som hans berømte Simon Lines, men gav bedre resultater.

W

Weak side Den side af kurven, hvor discen vil fade væk fra kæderne. Det vil være venstre ved højrehånds baghåndskast.

Worm burner Et kast der glider henover jorden. Kaldes også en lawnmover.

Ø

Ø/Ø-hul Det samme som Island. Et område der er inbounds omringet af et område der er out of bounds.

 

Mangler der noget? Skriv i kommentarfeltet nedenfor eller send en mail, så vi kan gøre ordbogen bedre.

 

Sidst opdateret 19. marts 2023.

 

Følg denne tråd
Giv besked om
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer