Er der behov for en pro disc golf bane?

Er der behov for en professionel disc golf bane i Danmark, og hvilke faciliteter er uundværlige for at gøre en bane værd at spille? De spørgsmål har 99 danske disc golfere taget stilling til, og nedenfor finder du svarene.

Som nævnt i oplægget til undersøgelsen, forstås en professionel disc golf bane som et anlæg, der drives professionelt. Dvs. af fastansatte lønnede medarbejdere, der passer og udvikler banen, så den fremstår spilbar hver dag året rundt, og som følge af den professionelle tilgang bliver blandt de bedste baner i Danmark. Det ville samtidigt også blive en af de få baner, der ikke ville være gratis at spille på.

Er der brug for en professionel disc golf bane?

Det mener 70 % af respondenterne at der er, mens kun 29 % mener, at der ikke er behov for en sådan bane. Af de som ikke mener, der er et behov, mener klart størstedelen dog, at det alligevel ville være fedt, hvis der blev etableret en.

Figur 1 Er der behov for en professionel disc golf bane
Figur 1: Er der behov for en professionel disc golf bane? (99 svar)

Hvad skal det koste?

Hvis en bane ikke drives af frivillige kræfter, skal den naturligvis finansieres af anden vej. Sponsorater kan være en vej, men det er svært at forestille sig, at brugerbetaling ikke blive en del af regnskabet. Det er ellers noget vi ikke er vant til i Danmark, hvor næsten alle baner er gratis at benytte. Derfor har vi spurgt spillerne, hvad de synes var rimeligt at betale. For at holde det simpelt, har vi kun spurgt til dagspriser og ikke eventuelle 10-turskort, årsmedlemsskaber mv. Det konkrete spørgsmål lød:

Forestil dig at banen har alle de ting, du mener er nødvendige for at være en rigtig god bane (inden for en realistisk virkelighed).

Hvad ville du synes var en rimelig pris, for at spille på en banen? (pr. dag i kroner)

Det gennemsnitlige svar var omkring 75 kr., med svar varierende helt fra 0 til 500 kr. Den mest udbredte holdning er dog 50 kr. (28,4 %) og 100 kr. (23,2 %). 87 % mener, at en rimelig pris er 100 kr. eller derunder, mens 56 % mener, at en rimelig pris er 50 kr. eller derunder.

Det er desuden blevet os oplyst af Dansk Golf Union, at et gennemsnitligt kontingent for voksne golfspillere i 2021 var 6.338 kr./år. Dette er med til at dække vedligehold af baner, der for en gennemsnitlig 18-hullers golfbane beløber sig til omkring 3 millioner kr. om året.

Uundværlige faciliteter

Med de mange gratis baner rundt omkring i landet, skal en betalingsbane naturligvis kunne noget mere, end den gennemsnitlige lokale bane. Derfor spurgte vi spillerne:

Forestil dig, at du skal betale den pris du lige har svaret, for at spille én dag på en bane. 

Hvilke af nedenstående er UUNDVÆRLIGE for dig, hvis banen skal være pengene værd?

Det var ikke muligt at prioritere faciliteterne på nuværende tidspunkt, men blot forholde sig til, hvilke der var uundværlige. Værdierne angiver hvor mange procent af respondenterne, der angav et element som uundværligt.

Figur 2: Uundværlige faciliteter på en professionel disc golf bane
Figur 2: Uundværlige faciliteter på en professionel disc golf bane. (97 svar)

Hvis man skal stole på ovenstående, taber man over 50 % af sine potentielle spillere, hvis banen ikke har mindst 18 huller med tee pads, skilte og tydelige markeringer af OB, mandatory mv. foruden opvarmningsområde med kurve, toiletter, adgang til drikkevand og parkeringspladser. Desuden er det en forudsætning, at personalet har lavet en bane, der som minimum er på niveau med de bedste baner i landet og desuden altid er velholdt.

Desuden blev der under ”andet” angivet følgende:

  • Bænke og skraldespande
  • ”Den mest optimale bane”
  • Evt. en 9 hullers bane til ikke discgolfspillere, ala firmaarrangementer, polterabender og lign. Brugere som ikke kender skrevne og uskrevne regler, de bruger lang tid og kan ikke holde gejsten til 18 huller

Prioritering af faciliteter

Blot fordi visse faciliteter anses for at være uundværlige, betyder det ikke, at de er lige vigtige. Derfor blev spillerne også spurgt til vigtigheden. Med udgangspunkt i, at man fik en bane indenfor en rimelig afstand til sin bopæl, og med den pris man tidligere angav var rimelig, blev de spurgt, hvordan de prioriterede de samme faciliteter, på en skala fra 0-10. Som vejledning blev de opfordret til at betragte 0 som helt ligegyldige, 5 som være rart at have, men ikke af afgørende nødvendighed og 10 som “kan slet ikke undværes”.

De gennemsnitlige besvarelser var som følger.

Figur 3: Prioritering af faciliteter på en professionel disc golf bane
Figur 3: Prioritering af faciliteter på en professionel disc golf bane

Erfaring fra udlandet

Foruden spørgeskemaet har jeg rettet blikket mod udlandet samt mod køllegolf, hvor der flere steder ses professionelle pay-2-play baner.

Discgolfterminalen i Sverige oplyste, at de ikke havde fastansatte medarbejdere, men anvendte sæsonarbejdere til at vedligeholde banen og passe pro shoppen. Udvikling og større årlige arbejdsdage blev varetaget af klubbens medlemmer. Som følge af sportens udvikling, er der bedre økonomi til at hyre arbejdskraft, men det meste arbejde foretages stadig af deres frivillige. Deres økonomi er omtrent 1/8 sponsorater, mens resten er green fees.

Øverås Frisbeegolfklubb i Norge, der blandt andet er kendt for turneringen PCS Sula Open, startede i det små, da Sivert Øveraas omkring 2012 faldt for disc golf, og satte nogle hjemmelavede kurve op rundt om gården. Derfra voksede det stille og roligt op mod 18 kurve i 15/16, og tog rigtigt fart i 2016 efter det første PCS Sula Open. Banen vedligeholdes af Sivert og øvrige frivillige, hvilket er nok til at holde banen tilstrækkeligt velholdt, selvom Sivert gerne så den stå endnu bedre. Det er på tale, at hyre nogle unge timelønnede til næste år, der kan hjælpe lidt til henover sommeren. Projektet er bygget på skuldrene af Sivert og andres enorme frivillige arbejde, deres egen økonomi og ejendom samt tilskud fra fonde, sponsorer o.l. Banen var gratis at benytte frem til 2021, og priser er nu 60 NOK pr. dag eller 450 NOK for en sæson. Det indbringer ca. 100.000 NOK årligt foruden ca. 35.000 NOK i medlemskaber (130 medlemskaber inkl. familiemedlemskaber). Desuden anslås det, at sponsorer har bidraget med ca. 50.000 NOK. Spillerne beklager sig generelt ikke over prisen og mener lige frem, at den burde være højere.

Kalvis fra 9 Hill i Letland har også delt lidt erfaringer og fortalt, de er 4 personer om at drive banen, og de bruger 6-8 dage om måneden på at passe den. Banen har i øjeblikket ikke nogen sponsorer og læner sig udelukkende op ad spillerbetalinger, blandt andet ved at have events hver uge. De oplyser desuden, at man kan søge penge hos PDGA. Hvad vi har kunnet finde, må der være tale om PDGA Europe Disc Golf Development Grant Program. Supplerende anbefaler Kalvis, at man finder et skønt sted i naturen, der har bedre omgivelser end de øvrige baner, samt at man væbner sig med tålmodighed og lader banen vokse med tiden – inden man tager penge for den, skal alt stå perfekt, så spillerne ved hvad de får for pengene.

Konklusion

Konklusionen af undersøgelsen må være, at der efter spillernes opfattelse er et vist behov for en professionel bane. Selv blandt de spillere der ikke mener en sådan bane er nødvendig, ser man alligevel positivt på udsigten til en. Forventningerne til banen er ikke meget anderledes end til landets øvrige baner, blot at layout, faciliteter og vedligeholdelse er på et niveau, der gør den til en af de bedste baner i landet.

Tak !

Tusind tak til de 99 personer der har brugt tid på at besvare spørgeskemaet, og deltaget i diskussionen på Facebook. De (positive) tilbagemeldinger jeg så ofte får, er en stor drivkraft i arbejdet med Anhyzer. Også et stort tak til Thomas fra Dansk Golf Union, Christoffer fra Discgolfterminalen, Sivert fra Øverås Frisbeegolfklubb og Kalvis fra 9 Hill for at have taget sig tid til at dele ud af deres erfaringer.

Forfatter

  • Dennis Asp

    Jeg blev grebet af disc golf i 2018 og har siden haft en stigende interesse for spillet. Jeg lancerede derfor Anhyzer.dk i 2021, og har nydt at arbejde med projekt lige siden.

    Vis alle indlæg
Følg denne tråd
Giv besked om
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer